Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is een samenvoeging van 25 verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, natuur en milieu. Een omgevingsvergunning heeft u nodig als u ergens iets wilt gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of in gebruik nemen. U kunt hierbij denken aan het plaatsen van een dakkapel of het uitbreiden van u woning c.q. bedrijf.

Een omgevingsvergunning is opgebouwd uit onder andere de volgende deelvergunningen:
• Omgevingsvergunning activiteit 'bouwen', voorheen bouwvergunning
• Sloopvergunning
• Reclamevergunning
• Gebruiksvergunning
• Aanlegvergunning
• Inrit- of uitwegvergunning
• Monumentenvergunning
• Kapvergunning
• Natuurbeschermingswetvergunning
• Watervergunning

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn er steeds meer mogelijkheden ontstaan om vergunningsvrij te bouwen. Vaak gaat het hierbij om bouwwerken in het achtererfgebied (lees; in de achtertuin).

Indien blijkt dat de werkzaamheden vergunningsvrij zijn hoeft u geen vergunning aan te vragen en kunt u direct aan de slag. Wel blijft u als eigenaar verantwoordelijk voor het voldoen aan de technische eisen uit het Bouwbesluit. Het is daarom verstandig uw bouwplannen, ook al zijn ze vergunningsvrij, deskundig te laten tekenen en berekenen.

Wilt u (ver)bouwen en bent u benieuwd of de werkzaamheden vergunningsplichtig zijn? Of heeft u geen idee hoe u dit het beste aan kunt pakken? Kunert Bouwadvies neemt dit werk voor u uit handen.